Per què hi ha pobresa?. La discriminació estructural.
Cadascú cobrarà un sou en proporció al que es guanya al seu país. Dinàmica dels cubs.