external image cuadro-flecha.gifTorna a l'índex

Educar en la diversitat

Educar per competències=

Diversitat en...
Currículum
Àmbits
Altres visions
LOE, Títol II, capítol I:
- NEE derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta
- Altes capacitats intel·lectuals
- Incorporació tardana per condicions personals o d'història escolar.
Nivell 1: MARC UE

Nivell 2: PEC, PAD

Nivell 3. Programacions aula
Decisions curriculars (Adaptacions i diversificacions curriculars)

Decisions organitzatives
(Agrupaments...)

Desenvolupament professional

Desenvolupament comunitari
- Riquesa intracultural
- Riquesa psicològica (IM +estratègies d´aprenentatge)
- Riquesa identitària
- Riquesa intracultural
- Riquesa intercultural (cultures mixtes)
Imagen_13.png

Imagen_12.png

Tres
Gràfic_4.png
La visió tradicional i la visió competecial

Els agrupaments determinen l'atenció a la diversitat

Els continguts d´educació intercultural