Com construir la identitat en un món plural?
Webquest per a docents.
INTRODUCCIÓ
TASCA
PROCÉSLes cultures ens separen?
Què és la identitat?
Què pretén l'educació intercultural?
La identitat, el nucli del nou currículum.
Com treballar-la?

* Homogeneïtat o heterogeneïtat?
Activitat 1. Dinàmica grupal. Atreveix-te a pensar.

Activitat 2.